Opcja limitowania opisów

Z WTW :: Wiki

Opcja ta działa w trochę pokrętny sposób, jeśli mamy ustawiony limit na 4 linie a widzimy na liście opisy mające ich po 5 to wszystko jest w normie.

Jeśli w naszym przykładzie linia występująca po czwartej jest ostatnia, to opis nie zostanie obcięty. Całość zadziała dopiero kiedy w opisie znajdowało się będzie co najmniej 6 linii;