WTW - Autokonfiguracja

Z WTW :: Wiki

Posiadając aktywną licencję firmową istnieje opcja przekonania komunikatora aby sam stworzył profil i przypisał do niego konta (obecnie tylko XMPP). Te ustawienia mają sens kiedy nazwy kont używane do wewnętrznej komunikacji w jakiś sposób pokrywają się z loginami w domenie. Aby skorzystać z tej funkcji trzeba w folderze programu stworzyć plik autoconfig.xml, o mniej więcej takiej strukturze (wielkość liter ma znaczenie):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<autoconf>
	<enable>1</enable>
	<profile name="%userName%">
		<accounts>
			<account name="%userName%" plugin="{99B6C715-691E-42bc-993B-52B206E62953}" netClass="XMPP">
				<login>%userName%@%userDomain%</login>
				<password prompt="1" text="Proszę wprowadzić hasło do konta %login%/%userDomain%"></password>
				<host>im-relay.k2t.eu</host>
				<port>5222</port>
				<options />
			</account>
		</accounts>
		<initialPresence>1</initialPresence>
		<initialNote>Opis...</initialNote>
	</profile>	
</autoconf>

Gdzie:

 • <enable/> - czy program sam ma dodac profil i konta kiedy nie ma ich już zdefiniowanych 0*/1
 • <profile name="%userName%">
  • Dane profilu, który zostanie dodany. Parametr "name" może być arbitralnie dobraną nazwą i/lub zawierać zmienne:
   • %userName% - Nazwa zalogowanego użytkownika w systemie;
   • %userDomain% - Nazwa domeny systemu lub jeśli domena nie jest skonfigurowana, nazwa komputera;
   • %systemName% - Nazwa komputera;
 • <account name="%userName%" plugin="{99B6C715-691E-42bc-993B-52B206E62953}" netClass="XMPP"> - konto, i podstawowe parametry:
  • name - nazwa konta, może zawierać takie same zmienne jak nazwa profilu;
  • plugin - GUID wtyczki, która dany protokół obsługuje, dozwolone wartości:
   • {99B6C715-691E-42bc-993B-52B206E62953} - XMPP
  • netClass - sieć, obecnie tylko XMPP
 • <login>%userName%@%userDomain%</login> - login użytkownika (obsługuje takie zmienne jak nazwy);
 • <password prompt="1" text="Proszę wprowadzić hasło do konta %login%@%userDomain%"/> - hasło do konta lub instrukcja aby poprosić o nie użytkownika
  • prompt - 0*/1 - czy zapytać użytkownika o hasło po dodaniu konta do komunikatora;
  • text - jeśli prompt to 1, to jaki tekst przy okazji wyświetlić, zmienne obsługiwane są takie same jak przy nazwach, dodatkowo:
   • %login% - to co zawiera tag <login/>
   • %host% - to co zawiera tag <host/>
 • <host/> - jeśli domena ma skonfigurowane SRV - opcjonalne, jeśli nie - hosta trzeba podać ręcznine
 • <port/> - jak wyżej
 • <initialPresence/> - początkowy stan jaki ustawić po uruchomieniu;
  • 1 - Online
  • 2 - Porozmawiajmy
  • 3 - Nie przeszkadzać
  • 4 - Zaraz wracam
  • 5 - Wrócę później
  • 6 - Niewidoczny
  • 7 - Rozłączony (Offline)
 • <initialNote/> - początkowy opis;