WTW - Konsola

Z WTW :: Wiki

W konsoli można na dzień 11.10.2009 dobrać się do paru ukrytych opcji programu (choć w zasadzie do tych nieukrytych też), skompaktować i skonwertować archiwum...

UWAGA: Wielkość liter MA znaczenie.

Polecenie "set"

Składnia:

set <typ_klucza> <klucz> <wartość>

Chwilowo jedynym dostępnym typem klucza jest "int". Klucze do ukrytych opcji:

 • "UI/DisableShiftEnter" - 0*/1, Wyłącza możliwość wysyłania wiadomości za pomocą Shift+Enter, przydatne jeśli na końcu wypowiedzi stawiamy poprawne emotki (;P) i nie zdążamy czasem zwolnić shifta nim enter klepniemy;
 • "SYS/DisableAvatars" - 0*/1, Wyłącza cały podsystem awatarów, wymaga restartu. Po włączeniu (i restarcie) program (niezależnie od innych ustawień) nie będzie trzymał/ładował awatarów do pamięci, co oznacza ich wyłączenie na liście kontaktów;
 • "UI/HideMainWindowScroll" - 0*/1, Ukrywa scroll z listy kontaktów, okno dalej można przewijać wtedy kółkiem myszy; Wymaga restartu;
 • "UI/BottomMode" - 0*/1, Integruje głowne okno z pulpitem. Wymaga (a jakże) restartu;
  • "UI/ColorKey" - 0x000000*-0xFFFFFF (BBGGRR), kolor który będzie "niewidoczny". Wymaga raz, że restartu, a dwa włączonego "BottomMode". Przy czym "0" oznacza "wyłączone";
  • "UI/Transparency" - 0-255 (200*), Poziom przeźroczystości okna głównego w dennym trybie;
 • "IF/TN/MessageCharLimit" - 160*, Ilość znaków wyświetlanych w trayowym powiadomieniu o nowej wiadomości;
 • "IF/TN/DefaultShowTime" - 7500*, Domyślny czas (w ms) pokazywania tych sprytnych okienek informacyjnych;
 • "Warning/Disable/ChatClear" - 0*/1, Wyłącza ostrzeżenie o wyczyszczeniu okna rozmowy;
 • "SYS/DisableOLF" - 0*/1, Wyłącza ikonkę filtra kontaktów online przy grupach na liście kontaktów;
 • "CTL/DisableMainTips"- 0*/1, Wyłącza tooltipy na liscie kontaktów;
 • "SYS/DisableTrayTips" - 0*/1, Wyłącza tooltip przy ikonce w trayu;
 • "Chat/BlockAutoCopy" - 0*/1, wyłącza automatyczne kopiowanie do schowka po zaznaczeniu (w oknie rozmowy);
 • "SYS/WhatifyLocation" - -1*/0/1/2, ustala na sztywno położenie whatifikatorów, -1 = auto;
 • "Sys/MemOptions" - 0*/1/3, 0 - wyłączone, system robi co chce; 1 - trzymaj wtw w pamięci fizycznej jeśli tylko się da; 3 - wyrzucaj wtw do swapa jak tylko się da;

'*' - domyślnie

Przykład:

set int "SYS/DisableAvatars" 1

Polecenie "commit"

Składnia:

commit

Zapisuje zmiany wprowadzone poleceniem "set" na dysk.

Polecenie "rollback"

Składnia:

rollback

Wywala zmiany wprowadzone poleceniem "set" o ile nie zostały wcześniej zapisane przez "commit" i odczytuje konfigurację z dysku.

Polecenie "uptime"

Składnia:

uptime

Pokazuje aktualny "uptime" sytemu i komunikatora.

Polecenie "runtime"

Składnia:

runtime

Pokazuje czas przez jaki używaliśmy (nasz profil był załadowany) w komunikatorze.