WTW - Licencje

Z WTW :: Wiki

Od wersji 1.6 możliwa jest aktywacja firmowej licencji. Instalacja licencji uaktywnia firmowe funkcje komunikatora, w tym:

Instalacji licencji można dokonać korzystając z następujących metod:

  • Z poziomu okna zarządzania licencją (info -> zarządzanie licencją...), gdzie należy wkleić identyfikator i kliknąć "zainstaluj";
  • Umieszczając licencję w pliku 'wtw.lic', umieszczonym tam gdzie plik wykonywalny. Licencja zostanie (o ile jest prawidłowa) zainstalowana automatycznie przy uruchomieniu;
  • Z poziomu rejestru systemowego:
    • HKCU\Software\Policies\K2T.eu, gdzie trzeba stworzyć wpis REG_SZ o nazwie "wtwLicenseId" zawierającym poprawny ID oraz DWORD wtwLicenseEnable ustawionym na 1
    • HKLM\Software\Policies\K2T.eu, gdzie trzeba stworzyć wpis REG_SZ o nazwie "wtwLicenseId" zawierającym poprawny ID oraz DWORD wtwLicenseEnable ustawionym na 1
    • Ewentualnie zamiast bawić się w edycję rejestru ręcznie, można skorzystać z GPO;

Instalacja przez GPO

Jeśli przy instalacji została wybrane do instalacji szablony administracyjne (domyślnie nie są, Inne -> szablony administracyjne) to wystarczy odpalić GPO (gpedit.msc). Odpowiednie ustawienia znajdują się w "ComputerConfiguration\Administrative Templates\WTW". Tam już tylko kwestia przełączenia "license key" na "enabled" i dodania prawidłowego klucza w polu "key".