WTW - Linia komend

Z WTW :: Wiki

Parametry mają formę "linuksową", tj oddzielone są "-" w przypadku krótkich oraz "--" w wypadku długich nazw parametrów. W normalnych warunkach nie ma potrzeby ich stosowania, ale jakby coś było nie tak to:

 • --debug - uruchamia program z od razu widoczną konsolką (logiem) a poza tym włącza pokazywanie w logu wiadomości poziomu 6 (normalnie po zaznaczeniu "debug messages" pokazywane są wiadomości do poziomu 5);
 • --fullDump - w wypadku wykonywania zrzutu pamięci (przy błędzie) zostanie wykonany zapis całej adresowalnej dla programu przestrzeni (>50M po kompresji wyjdzie, ale zawiera dosłowne wszystko co może się przydać);
 • --profile "nazwa" - odpala od razu profil o nazwie "nazwa", bez pytania o to który profil załadować. Jeśli nazwy profilu nie podano, pokazuje okienko wyboru;
 • --selectProfile - Wymusza pokazanie okna zarządzania profilami;
 • --clone - Pozwala uruchomić dodatkową instancję;
 • --render <tryb> - Wymusza zmianę mechanizmu renderowania UI, tryby:
  • gdi - domyślny, działa wszędzie i zawsze;
  • software - Direct 2D, software. Działa na Win7 i Vista SP2 + Feature Update;
  • hardware - Direct 2D, hardware. Działać powinno jw. jeśli mamy odpowiedni sterownik. Często jednak zdaje się nie działać;
 • --url "url" - Uruchamia jakiś URI. Znaczy, jeśli jest do niego jakaś wtyczka... znaczy można zapodac: --url "gg://31337" albo --url tlen://chat|eleet|/. Proste, prawda?
 • --noHwAES - Wyłącza sprzętowe wspomaganie szyfrowania AES (o ile było możliwe jego użycie);
 • --noExtProfiles - Wyłącza wyłącza poszukiwanie profili WTW na wszystkich dyskach;
 • --url "link" - Odpala link z rodzaju "gg:44xx44";
 • --install "plik" - Odpala instalację (wtwExtension) z pliku, gdzie "plik" to pełna ścieżka do pliku;
 • --quit - Wyłącza progam po wykonaniu poprzednich poleceń podanych w parametrach;