WTW - Lista kontaktów

Z WTW :: Wiki

Licencja firmowa umożliwia automatyczne dodawanie (lub usuwanie) zadanych kontaktów ze wszystkich (bądź wybranych) kont użytkowników pod nią podłączonych. Komunikator przy każdym starcie będzie pobierał zdefiniowaną listę kontaktów i wprowadzał ją w czyn po każdorazowym zalogowaniu do danej sieci.

Edycja list kontaktów działa teoretycznie na wszystkich sieciach, w praktyce zaimplementowana jest dla GG/XMPP/Tlenu. Dostępne dwa rodzaje kontaktów przy dodawaniu:

  • Normalny
  • Duch

Implementacja obu jest zależna od sieci, GG nie rozróżnia jednego i drugiego. W wypadku tlenu i XMPP kontakt "duch" to taki, ktory jest obecny na liście kontaktów użytkownika ale prośba o autoryzację nie zostanie do niego wysłana, w wypadku kontaktu normalnego wraz z dodaniem kontaktu do listy wysyłana jest prośba o autoryzacje. Kontaktom będącym na liście synchronizacyjnej komunikator automatycznie udziela autoryzacji jeśli o to poproszą.

Edycja możliwa jest w 3 trybach:

  • Dodaj - Jeśli danego kontaktu nie ma na liście, zostanie do niej dodany. Jeśli istnieje - komunikator zostawi mu taką nazwę/parametry jakie ma przypisane.
  • Wymuś - Jeśli danego kontaktu nie ma na liście, zostanie dodany. Jeśli istnieje ale ma inną nazwę lub jest w innej grupie, jego grupa i nazwa zostaną dostosowane do tego co podał dla niego administrator.
  • Usuń - jak nazwa wskazuje, wymusza usunięcie kontaktu z listy.

Niezależnie od powyższego, akcje/kontakty można zdefiniować dla wszystkich kont pracowników, lub wpisując id/numer konta pracownika w pole "na koncie" można ograniczyć daną akcję tylko do wybranego konta.