WTW - Notatki

Z WTW :: Wiki

Po dodaniu licencji, w oknie edycji kontaktu istnieje opcja dopisania notatki do dowolnego kontaktu. Notatki te są automatycznie wyświetlane u każdego użytkownika danej licencji w momencie otwarcia* okna rozmowy. Innymi słowy, jeśli człowiek A napisze coś o człowieku 100/GG to kiedy 100/GG odezwie się do człowieka B, B automatycznie w oknie rozmowy dostanie informacje, którą napisał A.

Notatki można dodawać tylko z poziomu komunikatora, kasowanie jest możliwe z poziomu komunikatora jeśli notatka pusta zostanie ustawiona (to nie kasuje historii), lub permanentnie, włącznie z historią z poziomu panelu administracyjnego.

* - otwarcia, nie pokazania.