WTW - Podstawowa wtyczka

Z WTW :: Wiki

Kod dzięki uprzejmości Dziaddu. ;)

#include <windows.h>
#include "..\_wtw2\.api\plInterface.h"

WTWFUNCTIONS *pF = NULL;
WTWPLUGINFO plugInfo = {
  sizeof(WTWPLUGINFO),
  L"Hello world!",
  L"Najprostszy możliwy plugin",
  L"© 2009",
  L"Autor",
  L"mail@autora",
  L"www.",
  L"", //link do pliku xml na potrzeby autoupdate'u
  PLUGIN_API_VERSION,
  MAKE_QWORD_VERSION(0, 1, 0, 0),
  WTW_CLASS_UNKNOWN,
  NULL,
  0,
  0,
  0,
  0
}

WTWPLUGINFO * __stdcall queryPlugInfo(DWORD apiVersion, DWORD masterVersion)
{
  return &plugInfo;
}

int __stdcall pluginLoad(DWORD callReason, WTWFUNCTIONS *fC)
{
  pF = fC;

  /* tu będzie wszystko, co wtyczka będzie robiła podczas ładowania,
   * np. dodawanie "sztucznych" kontaktów, zakładanie hooków itp.
   * pF = fC jest po to, żeby w każdym innym miejcu kodu można było
   * wywoływać funkcje wtw przez pF->Call()
   */

  // żeby udowodnić, że to się wywołało (tylko na potrzeby przykładu):
   ::MessageBox(NULL, L"Wtyczka załadowana", L"Hello world!", MB_OK);

  return 0;
}

int __stdcall pluginUnload(DWORD callReason)
{
  /* tu wtyczka po sobie posprząta
   * zdejmie hooki, zniszczy okienka, usunie dodane kontakty...
   */

  // żeby udowodnić, że to się wywołało (tylko na potrzeby przykładu):
   ::MessageBox(NULL, L"Wtyczka wyładowana", L"Hello world!", MB_OK);

  return 0;
}