WTW - Wtyczki - Autoupdate

Z WTW :: Wiki

Na początek przykład, jak powinien wyglądać plik XML, który WTW zrozumie:

<metanode>
	<updateInfo arch="x64" fileBase="http://wtw.sajuuk.eu/wtwCAB/" version="0.0.1.190">
		<file lzFile="bin-x64.7z" base="\"/>
		<file lzFile="theme-noarch.7z" base="\Components\Theme\"/>
		<file lzFile="dic-noarch.7z" base="\Components\Dictionary\"/>
	</updateInfo>
	<updateInfo arch="x86" fileBase="http://wtw.sajuuk.eu/wtwCAB/" version="0.0.1.190">
		<file lzFile="bin-x86.7z" base="\"/>
		<file lzFile="theme-noarch.7z" base="\Components\Theme\"/>
		<file lzFile="dic-noarch.7z" base="\Components\Dictionary\"/>
	</updateInfo>
</metanode>

Główna gałąź <metanode/> jak wiadomo powinna być tylko jedna, bo to ma być prawidłowy XML (w UTF-8), pod nią powinna znajdować się znajdowć gałąź <updateInfo/> (prosimy zwracać uwagę na wielkość liter), z ustawiony parametrem arch, którego wartość może być jedną z poniższych:

  • x64 - kod dla platformy x64;
  • x86 - kod dla procesorów 32 bitowych;

Parametr "fileBase" to URI pod którym znajdują się pliki potrzebne do aktualizacji, zakończony slashem. "version" - chyba nie trzeba tłumaczyć. A i "version" jest wymagany i nie może być po zrobieniu z niego QWORD'a zerem. Zakres poszczególnych części oznaczenia wersji w zakresie typowego short'a, 16bit, 0-65535;

Tag <file/> opisuje wymagane pliki oraz miejsca instalacji (relatywne do miejsca instalacji samego komunikatora). Parametr "lzFile" określa nazwę pliku archiwum 7z (skompresowany LZMA). Parametr "base" informuje komunikator gdzie pliki powinny być rozpakowane.

WTW przekazuje w wywołaniu skryptu z internetu dwa parametry, v i a. v - wersja wtyczki na komputerze, i a - jej architektura. Dla przykładu:

http://update.serwer.pl/plik.xml?v=2.3.4.5&a=X64