XMPP - Grupy

Z WTW :: Wiki

Grupy, jak nazwa wskazuje - łączą użytkowników serwera w grupę, pełnią kilka funkcji:

  • Pozwalają (co oczywiste) na logiczne poukładanie kontaktów
  • Określają, którzy użytkownicy mają mieć na liście kontaktu określonych użytkowników
  • Z interfejsu administracyjnego można wysyłać wiadomości i powiadomienia do całych grup

Współdzielone grupy

Grupy pełnia także funkcję w zarządzaniu listami kontaktów użytkowników. Pozwalają na określenie, którzy użytkownicy powinni domyślnie mieć na swoich listach których innych użytkowników (nie mogą ich usunąć).

Grupa pełni tutaj podwójną funkcję, po pierwsze określa, którzy użytkownicy do niej należą, po drugie definiuje jakich innych użytkowników należy wyświetlić tym, którzy do danej grupy są przypisani. Z tego powodu same zdefiniowane grupy nic na listach kontaktów jej członków nie zmienia, aby ta funkcja działała poprawnie należy zdefiniować przynajmniej dwie grupy. Jeśli kontakty znajdują się w więcej niż jednej wyświetlanej grupie, komunikator pokaże dany kontakt tylko w pierwszej, do której jest przypisany. W wypadku kiedy kontakt już znajdował się na liście danego użytkownika, nie zostanie zmodyfikowany. Dla większego zrozumienia tematu, przykłady:

Wszyscy użytkownicy muszą mieć "szefa" na liście

Trzeba zdefiniować grupę "szef", dopisać do niej login użytkownika "szef" i zatwierdzić. Następnie trzeba zdefiniować grupę "Wszyscy", ustawić aby wszyscy użytkownicy serwera byli do niej przypisani. I w sekcji "wyświetlane grupy" zaznaczyć aby tym użytkownikom do listy kontaktów została dodana grupa "szef".

Wszyscy użytkownicy mają mieć wszystkich na liście

Trzeba zdefiniować dwie grupy zawierające wszystkich użytkowników serwera, dla jednej z nich ustawić w sekcji "wyświetlane grupy" druga grupę.

Xmppgroup2.png Xmppgroup.png

Wysyłanie wiadomości

Xmppmessage.png

Interfejs administracyjny pozwala na wysyłanie wiadomości lub powiadomień do konkretnych użytkowników serwera, lub jak na powyższym przykładzie do zdefiniowanych grup kontaktów. Wiadomości o powiadomienia są wysyłane także do użytkowników, którzy nie są aktualnie połączeni z serwerem, otrzymają je gdy tylko się zalogują. Wiadomości prezentowane są w następujący sposób:

Xmppwtwmessage.png

Powiadomienia

W wypadku powiadomień trzeba dodatkowo podać URL. URL ten zostanie wyświetlony użytkownikowi w jego przeglądarce kiedy kliknie na powiadomienie, czy to z poziomu okna głównego czy samych powiadomień. Powiadomienia jak i wiadomości są dostarczane także do użytkowników, którzy nie są obecnie zalogowani. Aczkolwiek jeśli użytkownik odbierze powiadomienie a potem zamknie komunikator, jest ono tracone, nie zostanie wyświetlone po ponownym uruchomieniu komunikatora. Efekt przesłania powiadomienia wygląda tak:

Xmppwtwnews.png

Nowa poczta

T.B.D.